Skip to main content

Bezpečnost ICS a SCADA systému

Průmyslové, infrastrukturní a facility procesy.

SCADA sítě obsahují systémy, které se používají ke kontrole a monitorování klíčových funkcí v oblasti průmyslových, infrastrukturních a facility procesů, jako jsou například výroba a distribuce elektřiny, ropovody a plynovody, telekomunikace, vodárny, letiště a jaderné elektrárny. Vzhledem k tomu, že kompromitování jakéhokoliv z těchto ICS a SCADA systémů může vážně ohrozit kritickou infrastrukturu a dodávané služby, na kterých jsme každý den závislí. Je tudíž nesmírně důležité zajistit implementaci dostatečných bezpečnostních opatření, aby byly tyto systémy dobře chráněny před cyber hrozbami a útoky.

Na základě našich mnohaletých zkušeností v oblasti bezpečnosti Vám můžeme nabídnout své služby pro zvýšení bezpečnosti ICS a SCADA systémů a zvýšení jejich odolnosti vůči útokům. Úvodní fáze zjištění současného stavu odkryje hrozby a zranitelnosti, které je nutné neprodleně vyřešit a poté zabezpečit implementaci bezpečnostních opatření ke zvýšení odolnosti systému – např. odstranění nebo zablokování služeb, zavedení IPS a IDS s 24/7 incident monitoringem, neustále probíhající řízení rizik aj. V rámci těchto fází Vám budou plně k dispozici kvalifikovaní konzultanti naší společnosti.

| Aktuality