Skip to main content

Data management system

Implementace a správa podnikových dat.

Efektivní správa podnikových dat se stává důležitým požadavkem ve všech organizacích vlivem rostoucího počtu závazných předpisů a požadavků na dodržování shody v rámci podnikatelských procesů (compliance management).

Data management neboli systém řízení dat je ucelený systém řízení a správy dat a informací v organizaci v průběhu celého životního cyklu dat (tzv. Data life cycle management - DLM). Jde o proces řízení toku dokumentovaných informací od jejich vytvoření, zpracování, uložení až po jejich zničení. Implementovat kvalitní a efektivní DLM je časově náročné a právě proto Vám společnost Versa Systems nabízí své zkušenosti při plnění úkolů, které jsou nutné k naplnění všech požadavků na efektivní DLM systém.

Tyto činnosti zahrnují vytvoření politik pro správu, analyzu a zpracování dat, integraci systému pro správu dat s ostatními firemními IS, ochrana dat a identifikace zdrojů dat, segregace a správné ukládání dat.

| Aktuality