Skip to main content

Interní audity

Outsourcing interních auditů, provádění interních auditů systémů, procesů i výrobků

Provádíme vstupní a rozdílové analýzy a audity současného stavu systému řízení organizace vůči požadavkům nejčastěji používaných norem a zákono, jako např. ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 22301, IATF 16949, VDA6, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10006, PCI DSS, GDPR, audity shody dle ČNB Benchmarku  atd.

Cíle úvodní analýzy je prověřit úroveň systému řízení organizace, plnění legislativních požadavků, posoudit procesy organizace a stav používané dokumentace. Na základě výsledků vstupní analýzy se může organizace rozhodnout, zda bude implementovat některý ze systémů řízení podle vybrané normy a následně nechat takto implementovaný systém certifikovat nezávislou třetí stranou - certifikačním orgánem.

V rámci následného fungování již implementovaného systému je nutné minimálně 1xročně provést interní audit celého systému. Realizaci tohoto auditu je vhodné svěřit externí, zkušené firmě, která disponuje profesionálními auditory.

Versa Systems disponuje kvalifikovanými auditory (IRCA, EOQ, CISA atd.), kteří jsou schopni realizovat interní audity dle Vámi zvoleného standardu.

Zajišťujeme interní audity systémů, procesů i výrobků, týkající se systémů:

 • managementu kvality (ISO 9001)
 • audity v automobilovém průmyslu (IATF 16949, VDA 6 atd.)
 • informační bezpečnosti (ISO/IEC 27001, PCI DSS, ZoKB č. 182/2014, NIST atd.)
 • managementu služeb v IT (ISO/IEC 20000, ITIL, atd.)
 • environmentálního managementu (ISO 14001)
 • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001).
 • audity dle standardu CoBIT
 • audity legislativní shody (GDPR, ČNB Benchmark, ISVS dle zák. č. 365/2000 Sb.)
 • systému řízení společenské odpovědnosti podle normy SA8000
 • systému managementu continuity dle ISO/IEC 22301 aj.
 • zákaznické audity, kdy na základě požadavků výrobců nebo odběratelů jsme schopni auditovat jejich dodavatele.

Důvody pro outsourcing interního auditora

 1. Rozsah využití interního auditora nevyžaduje pracovníka na plný úvazek.
 2. Využití znalostí a zkušenosti specializované firmy na interní audity.
 3. Eliminování chyb souvisejících s nepochopením požadavků norem a zákonů
 4. Lepší využití kapacit a času při provádění auditů.
 5. Nezávislost externího auditora (funkční i organizační).
 6. Nezávislý, kvalifikovaný pohled na auditované procesy v organizaci.
 7. Odpovídající kvalifikace a mnohem větší zkušenosti v auditování