Skip to main content

Norma pro kybernetickou bezpečnost v automobilech

Norma ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles — Cybersecurity engineering  (Silniční vozidla — Inženýrství kybernetické bezpečnosti) je dlouho očekávaná norma pro kybernetickou bezpečnost v automobilovém průmyslu. Norma zavádí principy kybernetické bezpečnosti při konstrukci elektrických a elektronických (E/E) systémů v silničních vozidlech. Respektováním zásad a pravidel kybernetické bezpečnosti uvedených v normě při konstrukci elektrických a elektronických (E/E) systémů je možné držet krok s nejmodernějšími technologiemi a snížit možnosti kybernetických útoků na silniční vozidla.

Tento dokument poskytuje slovník, cíle, požadavky a pokyny související s implementací kybernetické bezpečnosti, který tvoří základ pro dosažení souladu v celém dodavatelském řetězci.

Norma umožňuje organizacím v automobilovém průmyslu:

  • definovat zásady a procesy kybernetické bezpečnosti;
  • řídit rizika kybernetické bezpečnosti a také
  • podporovat kulturu kybernetické bezpečnosti.

Tuto normu lze použít k implementaci systému řízení kybernetické bezpečnosti, včetně řízení rizik v kybernetické bezpečnosti.

| Aktuality