Skip to main content

Compliance management

Co znamená pro firmy Compliance management.

Compliace management ve firemním prostředí znamená zajištění shody s legislativou, která se přímo dotýká firmy. Cílem je zajistit, aby všichni zaměstnanci porozuměli všem požadavkům a jaké úkoly/povinnosti jim z toho vyplývají. Požadavky různých předpisů, regulativů norem, ale i smluvních závazků musí být zahrnuty do všech firemních procesů. Dále bude vytvořen proces reakce na případné neshody, tzv. management nápravných opatření k zajištění napravení těchto neshod vzniklých z nedodržování požadavků.

Společnost Versa Systems Vám může poradit, jak takovýto systém naimplementovat tak, aby byl v souladu s mezinárodně platnými standardy (např. ISO 19600), což zvýší firemní reputaci v očích zákazníků a dodavatelů.

Můžeme Vám pomoci jak při implementaci celého systému „Compliance Managementu“, tak i s vypracováním jednotlivých, interních politik a předpisů pro jednotlivé oblasti dodržování zákonné shody, jako např. AML – Anti Money Loundering Policy, KYC – Know Your Customer policy, atd.

| Aktuality