Skip to main content

Státní správa a cloud computing

V souvislosti s další digitalizací postupů orgánů veřejné moci a stále častějšími požadavky na řešení této digitalizace pomocí cloudových služeb bylo nutné definovat základní legislativní pravidla pro tzv. „Cloud computing“. Tento legislativní rámec vychází z novel zákonů č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, na který navazují vyhlášky č. 316/2021 Sb. o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu a č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci (Vyhláška o bezpečnostních úrovních systémů). Tyto 2 vyhlášky budou doplněny ještě vyhláškou č.318/2022 Sb. o bezpečnostních pravidlech, která nabude platnosti pravděpodobně v 1.Q./2022.

Co tyto předpisy budou znamenat pro dodavatele cloudových služeb orgánům veřejné moci?

Dodavatelé cloudových služeb budou muset splnit řadu poměrně náročných kritérií, jako např. certifikace dle ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018. Všechny podmínky, které musí poskytovatel CC služeb splnit, aby mohl dodávat orgánům veřejné správy jsou uvedeny ve vyhl. č.316/2021 Sb. o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu.

Jednotliví dodavatelé služeb musí splnit vstupní požadavky. Naplnění požadavků posoudí MV a NÚKIB = správní řízení

| Aktuality